Årsregnskap og årsrapport 2020 ble diskutert i Kommunestyret 28. april 2021.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog innledet debatten om årsrapporten med en stor takk på vegne av kommunestyret til kommunedirektøren, administrasjon og tjenestene for en enorm innsats i et krevende år. 

En rekke saker ble løftet frem i debatten:

  • Gjennombrudd for E18 og Fornebubanen
  • Åpningen av Carpe Diem demenslandsby
  • Beste skoleresultater noen gang, og solid læringsutbytte
  • Bærum erklærte seg som klimaklok kommune
  • 800 000 besøkende på Kadettangen

Bærum kommune oppnådde et netto driftsresultat på 679 millioner kroner, som er 442 mill. høyere enn budsjettert. Dette gir en resultatgrad på 5,9 prosent, som er godt over målsettingen på 4 prosent.

Les Årsrapport 2020 her.