Bærum kommunes årsrapport for 2016 foreligger nå. Kommunen har en god og sunn økonomi med et regnskapsmessig resultat på 276 millioner kroner. Netto driftsresultat er 8,7 prosent, det er fire prosent høyere enn i 2015

- 2016 har først og fremst handlet om å levere gode tjenester til innbyggerne. 2016 var også et viktig år for å legge grunnlaget for den videre utvikling. Like viktig har det vært å legge det langsiktige grunnlaget for bærekraftige tjenester, klimakloke veivalg og en robust økonomi for Bærum kommune inn i fremtiden, skriver rådmann Erik Kjeldstadli i innledningen til årsrapporten.

Det er vedtatt felles mål om bærekraftige tjenester, balansert samfunnsutvikling, innovasjon og medvirkning for Bærum kommune frem mot 2035.

Bærum vant Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris for sitt målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid.

– Forebygging og tidlig innsats, digitalisering, effektiv arealbruk og organisering av tjenestene er blant hovedgrepene for å nå målene, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Se hele årsrapporten.