På grunn av asfaltering er Arnold Haukelands plass stengt for biltrafikk mandag 4. september kl. 7-17.

Gående og syklister kan passere.

Kart som viser hvor Arnold Haukelands plass blir stengt