Vinneren av Bærum kommunes arkitekturpris 2017 er en trippelbolig på Snarøya.

Prisen ble delt ut onsdag kveld i Formannskapssalen og det var Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS som vant med tre boliger for familien Høyskel. 

– Dette er løst forbilledlig, sier juryleder Eirik Bøe. 

– Arkitekten har ikke strebet etter sjøutsikt, men orientert hver bolig inn mot sitt private fasaderom og naturtomten mot sør. Juryen la også vekt på at naturen er bevart og kommer tett på boligene. Fasadene er lukket og dempet mot gaten, i kontrast mot omgivelsene. Hovedmaterialet og detaljer holder høy kvalitet.

 

Prisen ble delt ut av juryleder Eirik Bøe og ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Juryens begrunnelse: Tre eneboliger for tre søsken er bygget på en krevende og bratt tomt. Boligene henger sammen i første etasje, men er utformnet som selvstendige volumer i andre etasje. Arkitekten har ikke strebet etter sjøutsikt, men orientert hver bolig inn mot sitt private uterom og naturtomten mot sør. Naturtomten er bevart og kommer tett på boligene. Fasadene er forholdsvis lukket og dempet mot gaten i kontrast til bygde omgivelser. Hovedmateriale i gulv er betong og tre (eik/ask), vegger og himling er kledd i ospepanel. Materialer og detaljering holder en høy kvalitet. Juryen har lagt spesielt vekt på måten prosjketet har begrenset bearbeidingen av terrenget og tatt hensyn til stedets karakter, den bratte tomten, solforhold, nabobebyggelse og utsikt. Dette er løst forbilledlig.

Tiltakshaver: Helene Høyskel, Henriette Høyskel, Herman Høyskel

Entreprenør: Jensen Bygg-Team AS