I mai ble det utlyst en prekvalifisering for å delta i plan- og designkonkurranse for å utforme Tårnet senter. Kommunen mottok til sammen 29 søknader. Evalueringen av disse er nå avsluttet. Fem arkitektkontorer er prekvalifisert, og starter konkurransen om utforming.

Tårnet senter har høye målsettinger om arkitektur og bymiljø, samskaping og klima og miljø. Tårnet senter består av flere funksjoner som ungdomsskole for 900 elever, et folkebibliotek, idretts- og kulturfunksjoner, helsestasjon, aktivitetstilbud for ungdom og nærmiljø-/frivilligsentral.

Gjennom samlokalisering av flere tjenester er målet å skape en felles arena av offentlige tjenester og sosiale møteplasser. Tårnet senter skal være som er lett tilgjengelige for allmennheten og skal bli en katalysator for byliv og kultur og et sted hvor alle føler seg velkomne.

Prekvalifiserte arkitektselskaper

Arkitektselskapene som er prekvalifisert er:

  • Longva Arkitekter + NORD + KOHT + Edit
  • Helen & Hard + Funkia + Filter Arkitekter
  • Pir II + Haptic
  • AART + JaJa + Bjørbekk & Lindheim
  • BIG + WSP

Mange sterke søknader

- Vi har fått inn svært gode og gjennomarbeidede tilbud, med høy kompetanse og gode oppgavebesvarelser. Som byggherre er det et stort privilegium at så mange har ønsket å prekvalifisere seg til konkurransen sier prosjektleder Ingrid Aagenæs.

- Det at vi har mottatt så mange sterke søknader, med mange sterke og relevante fagpersoner tilbudt, har imidlertid gjort utvelgelsen av de fem beste tilbyderne utfordrende og arbeidskrevende. Vi har landet på en god miks av forskjellige firmaer som alle har levert sterke team, meget gode oppgaveforståelser og som viser at de har forstått konsept, situasjon og mål for prosjektet.

- Vi gleder oss til å se resultatet av arkitektkonkurransen og det videre samarbeidet sier Aagenæs.

Annonsering av vinner av arkitektkonkurransen er planlagt til slutten av november.

Det planlegges for at Tårnet senter står klart til skolestart 2027.