Bærum kommune inviterer nå til arkitektkonkurranse for Tårnet senter på Flytårnområdet på Fornebu.

Tårnet senter består av følgende funksjoner: Ungdomsskole for 900 elever, bibliotek (folkebibliotek), idrettsfunksjoner, kulturfunksjoner, helsestasjon, aktivitetstilbud for ungdom og nærmiljø-/frivilligsentral. 

Målet er å skape en felles arena av offentlige tjenester og sosiale møteplasser som er lett tilgjengelige for allmennheten, en arena for byliv, møteplasser, kultur og et sted hvor alle skal føle seg velkomne.

Flytårnområdet ligger mellom Snarøyveien, Widerøeveien og Forneburingen. Tårnet senter skal plasseres innenfor skravert området vist under.

Arkitektkonkurranse Tårnet senter

Arkitektkonkurranse

Bærum kommune innbyr til prekvalifisering til å delta i plan- og designkonkurransen for «Tårnet senter». Målet er å avgjøre konkurransen med en vinner, som etter forhandlinger får tjenestekontrakt. Frist for innlevering av tilbud til konkurransen er 17.06.22.

 

Presentasjon av prosjektets visjon, mål og konsept