Nå er snoren klippet og Nansenparken barnehage er offisielt åpen! Det ble feiret med stor fest, pizza og musikk.

Barn, medarbeidere, foresatte, politisk og administrativ ledelse var 10. oktober invitert til åpningsfest i Nansenparken barnehage.

– Vi er en innovativ barnehage. Her tenker vi nytt og utradisjonelt, sier styrer Marianne Voss Halvorsen.

Flyttbare aktivitetsrom

Per i dag går 107 barn i Nansenparken barnehage, men det er plass til 200.

– Når vi har en så stor barnehage må den drives klokt for å ivareta tryggheten for små barn, sier Voss Halvorsen.

Barnehagen er delt inn i fire tun med tilsvarende tre baser. De åtte aktivitetsrommene er flyttbare og alt innholdet i hvert rom kan pakkes ned og flyttes til et annet tun. På den måten får alle barna glede av alle rommene.

– Vi har utviklet rommene sammen med barna, og rommene er utradisjonelle, sier Voss Halvorsen.

Trygt og klimaklokt

– Nansenparken barnehage er et trygt og godt sted for barna å være, selv om det er en stor barnehage, sier Christian Falkenaas, enhetssjef for Eiendom byggherre.

Barnehagen er et klimaklokt bygg – det har passivhus-standard, solceller på taket, er tilkoblet fjernvarme og det er tilrettelagt for å gå og sykle til barnehagen.

En stor dag

Anne Lene W. Hojem, leder for hovedutvalg barn og unge, er imponert over utformingen av barnehagen og utearealene.

– Dette er en stor dag for barna på Fornebu og Nansenparken barnehage, sier Hojem. – Jeg vil takke alle medarbeidere for den jobben de har gjort i forbindelse med flytting av barnehagen til og fra midlertidige lokaler flere ganger, samtidig som barnehagen skulle drives normalt. En stor takk også til foreldrene for tålmodigheten.