I dag åpnet det nye minne- og læringssenteret til Stiftelsen 10. august i Al-Noor moskeen på Skui.

Senteret skal bidra til å bedre dialogen om ekstremisme, vold og hat i alle slags miljøer, og utforske hvordan radikalisering skjer, og hvordan den kan forebygges.

10. august 2019 har for alltid skrevet seg inn i Bærums historie etter det rasistisk motiverte drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og terrorangrepet på Al-Noor moskeen.  

"Minne- og læringssenteret er en konkretisering av ordene «Vi skal ikke glemme» og inneholder forebyggingens viktigste elementer; å lære og å møtes. Et møtested for refleksjon, dialog og kunnskapsutveksling. Et sted der vi kan ta de viktige og vanskelige samtalene om radikalisering og ekstremisme. Dere skal vite at vi er deres støttespillere. Minne- og læringssenteret vil bli et viktig sted for forebyggingsarbeidet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det har vært mange involverte og det er derfor mange å takke for denne viktige samskapningen", sa ordfører Lisbeth Hammer Krog i sin tale under åpningen.

Minne- og læringssenteret har fått statsstøtte, og blitt utarbeidet av Stiftelsen 10. august i samarbeid med 22. juli-senteret og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).