Onsdag 7. februar åpnet Atri-X i Sandvika sentrum - et helt nytt visningssted for velferdsteknologi. Lederen for Eldrerådet skryter av satsingen og mener Bærum går i bresjen.

- Dette er veldig bra! Sier leder for Eldrerådet Ragna Berget Jørgensen.

Hun var en av dem som var til stede da ordfører Lisbeth Hammer Krog og Bærum kommune åpnet Atri-X i Sandvika.

Atri-X er kommunens visningssted for frihets- og velferdsteknologi, der brukere, pårørende og andre kan få prøve ut forskjellige velferdsteknologiske hjelpemidler, snakke med og få råd fra fagfolk. 

Jeg er sikker på at Bærum ligger i front når det gjelder teknologi og derfor tror jeg det er trygt og godt å bli gammel i Bærum, sier Jørgensen og peker på GPS-er, trygghetsalarmer, digitale kalendere og robotstøvsugere som står utstilt i Atri-X.

Utvalgslederen tror mange ikke kjenner til alle hjelpemidlene som faktisk finnes.

 Folk bør komme hit for å se, pårørende også. Her kan de få kunnskap og rådgivning, sier Jørgensen. 

Økt trygghet i hjemmet

Velferdsteknologi har lenge vært en satsing i Bærum. 

Jeg er stolt av at vi allerede i 2009 satte velferdsteknologi på dagsorden. Vi har vært en pioner og spydspiss gjennom mange pilot- og forskningsprosjekter. Vårt viktige innovasjonsarbeid har skjedd i nært samarbeid med forskningsmiljøene, brukere, pårørende og helse- og omsorgspersonell, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Til Atri-X er det hentet inspirasjon fra Århus i Danmark.

 Det å kunne klare seg selv, å være selvhjulpen, blir av mange tatt som en selvfølge. Etter hvert som vi blir eldre vil det ikke lenger være en selvfølge, når behov for hjelp og bistand oppstår. Velferdsteknologi skal bidra til at flere opplever økt trygghet i hjemmet, sier Hammer Krog.

Åpent hver ukedag

Atri-X holder åpent mandag til fredag, fra klokken 10.00 til 15.00. Torsdager er det åpent til klokken 18.00. Det vil også være åpent den første lørdagen i måneden, fra klokken 10.00 til 14.00. Atri-X ligger i Claude Monets Allé 13, i sentrum av Sandvika.

Her kan du lese mer om Atri-X. 

Atri-X