Kommunestyret 1. mars vedtok forslag til detaljregulering for Malmskriverveien 20 til videregående skole. Detaljreguleringen er basert på et privat forslag som er fremmet på vegne av Entra,

Det private forslaget omfatter et bygg på 8 etasjer som skal huse
Akademiet/Norges Realfagsgymnas (NRG).  Malmskriverveien 20 ligger svært sentralt i Sandvika med ca. 100 meters gangavstand til Sandvika stasjon, og ca. 150 meter til Sandvika bussterminal.

Planen innebærer at uteområdet mellom det nye bygget og jernbanen oppgraderes. Uteområdet vil framstå som et offentlig tilgjengelig, bilfritt plassrom preget av grønne kvaliteter og god overvannshåndtering.

Detaljreguleringen for Malmskriverveien 20 ble fremmet av Dyrvik arkitekter AS på vegne av Malmskriverveien 18-20 AS/Entra. 

Les hele saken her.