Åpent informasjonsmøte på Haslum seniorsenter onsdag 17. januar 2018 kl. 18:00.

I forbindelse med at detaljreguleringen for Nesveien 15 ligger ute til offentlig ettersyn, avholdes det et informasjonsmøte.

Her finner du alle saksdokumenter om Nesveien 15.