Planutvalget inviterer til åpent møte torsdag 5. april kl. 10.00 i Rådhuset om Reguleringsplanen for Fossumveien 19, Barketomta

Reguleringsplanen for Fossumveien 19, Barketomta fremmes til 2. gangs behandling i planutvalget torsdag 5. april 2018.

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11. august til 30. september 2016.

I forbindelse med høringen kom det inn 15 uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og naboer.

Av høringsuttalelsene framkommer det mange ulike og til dels motstridende synspunkter på  den fremtidige bruken av Barketomta. Derfor inviterer planutvalget de som har gitt uttalelser i saken  til å fremføre sine synspunkter for planutvalget den 5. april 2018.

Sted: Rådhusets formannskapssal
Tid: Torsdag 5. april kl. 10:00

Innlegg meldes inn på forhånd til Borgny.danielsen@baerum.kommune.no innen onsdag 4. april kl. 12:00.

 Hvert forberedte  innlegg kan være på inntil 5 minutter.

Disse inviteres:

  • Løvenskiold Vækerø                                                                                 
  • Syd-Fossum huseiergruppe/Fossum boligsameie                          
  • Lysakervassdragets venner                                                                
  • Naturvernforbundet i Bærum kommune                                        
  • Eiksmarka tennisklubb                                                                             
  • Bærum Natur og Friluftsråd                                                               
  • Fossum Idrettsforening                                                                           
  • Bærum Idrettsråd                                                                                
  • Bærum Elveforum                                                                               

Møtet er åpent for alle. Velkommen!