Lørdag 23. september inviterer Bærum kommune og ordfører Lisbeth Hammer Krog til åpent hus på Presterud gård på Bekkestua kl. 14.30 - 16.30.

Bærum kommune overtok som eier av Presterud gård 15. september. I forbindelse med kjøpet uttalte ordfører Lisbeth Hammer Krog: 

 - Presterud gård er en perle midt i sentrum av Bekkestua.  Med utbyggingen som skjer på Bekkestua har det vært svært er viktig for oss å ta vare på dette kulturminnet. Vi ønsker å gjøre Presterud gård tilgjengelig for allmenheten.

Prosessen starter nå

Kommunen inviterer til åpent hus som første ledd i prosessen med å finne hvordan gården kan komme innbyggere til mest nytte og glede.  Her kan innbyggere, organisasjoner og virksomheter gjøre seg kjent med bygningene og området. I oktober vil det bli invitert til idedugnad, før kommunen konkluderer om bruk og utlysning.

  • Åpent hus 23. september kl. 14.30 - 16.30. Servering
  • Idedugnad 10. oktober kl. 18-20 på Presterud gård
  • Innspill og beslutninger 

- Vi ønsker at Presterud gård skal være en møteplass på tvers av generasjoner, sier ordføreren.

Adressen til Presterud gård er Gamle Ringeriksvei 49. Besøkende oppfordres til å sykle eller kjøre offentlig. Biler bes parkere ved Oslo International School, Arena Bekkestua eller Bekkestua bibiotek.

 

Et kulturminne midt i Bekkestua 

Presterud gårdstun er en liten perle tett ved Bekkestua sentrum. Fra å være eget gårdsbruk og gjestgivergård med skjenkebevilling ved Gamle Ringeriks vei har Presterud i de senere år hatt ren boligfunksjon.

Opprinnelsen til navnet Presterud er usikker. Alternativene er at gården kan ha vært prestegård, tilhørt en prest, eller eventuelt kirken. Presterud var opprinnelig en selvstendig gård, men ble som ødegård lagt under Nadderud. I 1578 og 1617-20 er gården er nevnt som et underbruk til Nadderud gård. I 1807 ble Presterud skilt ut fra Nadderud, og i 1839 kjøpte brukeren et areal av Gjønnes.

Gårdens jorder gikk helt ned til Kolsåsbanen. Størstedelen av gården ble senere frasolgt og tillagt Øvre og Nedre Nadderud. Fra 1903 ble gårdens tidligere grunn utparsellert i forbindelse med Egne Hjem utbyggingen.

Det eneste som er igjen av gården er tunet. Det består av tre bygninger; våningshuset, stabburet og det typiske, sammenbygde uthuset. Alle bygningene er tidfestet til første halvdel av 1800- tallet, med ombygginger på tidlig 1900-tall. I kjøkkenet er gruen bevart. Stabburskjelleren skal være eldre enn stabburet.

Presterud hadde en husmannsplass som lå på hjørnet dagens Gopledalsveien og Bjerkelundsveien. Her gikk den gamle gårdsveien mellom Stabekk, Nadderud, Grav og Voll. Presterud har med sin plassering inntil Gml. Ringeriksvei vært gjestgivergård. På 1800-tallet hadde gården skjenkebevilling. Gården har også vært brukt til møtevirksomhet, blant annet om rodeinndelingen av veiene. Presterud allé like ved har referanse til gårdsnavnet fordi veien gikk gjennom den tidligere hagen til Presterud gård. Presterud gartneri under Nadderud lå der veien Volten går nå og ble drevet av en handelsgartner til omkring 1970.