Asker og Bærum kommune ønsker sammen å tenke nytt når dagens analoge trygghetsalarmer og tjenester skal erstattes med digitale løsninger.

-Vi behov for å finne nye og bedre løsninger og ber derfor leverandørene våre komme opp med gode løsninger tilpasset en digital plattform, sier prosjektleder Ann-Kristin Smilden.

Vi er opptatt av at leverandørene bidrar til at kommunen blir bedre i stand til å utnytte de nye mulighetene digitale løsningene gir. Det handler ikke om teknologien i seg selv, men vi ønsker å se på måten vi arbeider på, altså prosessen. Brukeren skal bli mer involverte. Målet er vi sikrer at brukerne får gode helhetlige tjenester ut i fra sine individuelle behov, avslutter Smilden.


Her kan du lese mer om anskaffelsen.