Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford vil oppholde seg i Oslofjorden den nærmeste tiden.

USS Gerald R. Ford er et svært stort skip som vil synes godt på fjorden. Det vil være restriksjoner, men det skal ikke påvirke rutetrafikken.

I forbindelse med besøket vil det være mange amerikanske soldater som oppholder seg i hovedstadsområdet. 

Hangarskipet er reaktordrevet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har utarbeidet en konsekvensvurdering med tiltak. De opplyser at så langt de vet har det aldri skjedd alvorlige ulykker med radioaktivt utslipp fra vestlige reaktordrevne fartøy når disse har ligget til havn, og at en hendelse med radioaktivt utslipp er svært lite sannsynlig.

Les mer på nettsidene til DSA.