Bærum kommune etablerte i høst en bolig for barn med spesielle behov. Etter noen måneders drift må kommunen erkjenne at det har vært store mangler ved driften – og at oppstart har vært for dårlig planlagt. For å sikre stabilitet og kvalitet for beboerne har kommunen bedt den eksterne leverandøren, Aleris, overta driften av boligen.

- Vi beklager at kommunens ledelse ikke har fulgt opp og hatt god nok kjennskap til forholdene ved boligen. Vi må i den situasjonen som har oppstått prioritere å skape kontinuitet for sårbare barn og forhindre unødig flytting, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen.

Det var kommunens vernetjeneste som varslet ledelsen om stor uro for driften av boligen, som har to mindreårige beboere.

 - Vi setter stor pris på at medarbeiderne og vernetjenesten varslet om at driften ikke tilfredsstiller våre krav. Virksomheten har ikke vært godt nok planlagt og vi har heller ikke evnet å gi medarbeiderne god nok opplæring. Derfor har vi sett oss nødt til å legge til rette for at en ekstern leverandør tar over driften for en periode, sier Nilsen.

- Vi beklager på det sterkeste overfor våre beboere og deres foreldre at situasjonen har oppstått. Vi har siden vi ble kjent med forholdene hatt fokus på å få på plass stabile løsninger for dem, fastslår Nilsen.

- Kommunen beklager også overfor våre medarbeidere at vi ikke har gitt dem mulighet til å forberede tiltaket godt nok og gitt gode nok forutsetninger for å lykkes. Medarbeidere tilbys andre jobber i kommunen, sier Nilsen.

Omsorgen for barn med tilsvarende behov har over mange år vært levert av eksterne aktører. Intensjonen med å opprette den kommunale boligen var å bygge kompetanse og samlet erfaring. 

Rådmannen har varslet at det vil bli foretatt en full gjennomgang av hele saken, slik at dette ikke skjer igjen.