Torsdag deltok om lag 100 foreldre, naboer og lærere på informasjonsmøte om at Utlendingsdepartementet (UDI) ønsker å etablere et akuttmottak i Philip Pedersens vei 20 på Lysaker.

Representanter fra UDI, Departementet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSP), Bærum kommune, politiet og brannvesen var tilstede.

Bærum kommune har ikke mottatt noen søknad knyttet til etablering av akuttmottak på Lysaker. Denne siden vil bli oppdatert løpende.

Ved spørsmål, vennligst send en melding til flyktning@baerum.kommune.no