I Frivillighetsåret 2022 ble det satt av ekstra tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner i Bærum kommune. Totalpotten til fordeling var på 750 000 kroner.

- Vi skal feire Bærums viktigste lagarbeid og vi er veldig glade for i år å kunne dele ut med ekstra tilskuddsmidler som kan bidra til aktiviteter som synliggjør frivilligheten i kommunen og som får enda flere med, sier kultursjef Berit Inger Øen.

Organisasjonene kunne søke på støtte til prosjekter, aktiviteter, arrangementer og kurs. Ønsket er at aktiviteten (-e) blir gjennomført i Bærum i 2022.

Søknadsfristen var 1. mai. Da hadde 88 organisasjoner sendt en søknad.

Søknadene ble behandlet administrativt og 750 000,- er fordelt etter samme kriterier til alle søkere. Midlene ble fordelt til alle kvalifiserte søkere. Samtlige frivillige organisasjoner som søkte mottar støtte.

Tilskuddet skal brukes til formålet det er søkt om. Dersom det er behov for omprioriteringer i forhold til formålet det er søkt om, skal organisasjonene oppgi det. Organisasjonene skal sende inn en kort rapport på bruk av midlene.

I tillegg til at de frivillige organisasjonene mottok informasjon på epost, ble det lagt ut informasjon på kommunens internettsider og sosiale medier.