Ti av ti søknader til tryggere skoleveier i Bærum har blitt tildelt tilskudd fra Akershus fylkeskommune.

Sikkerhetstiltakene som er tildelt midler (prosjektets totalkostnad i parentes):

  • Nedre Toppenhaug, forlenge og reetablere fortau: 280 000 kroner (350 000).
  • Langoddveien, etablering av fartshumper: 80 000 kroner (100 000).
  • Lindebergveien, etablering av fartshumper: 132 000 kroner (165 000)
  • Rykkinnveien, etablering av fartshumper: 80 000 kroner (100 000)
  • Rådyrfaret, etablering av fartshumper: 60 000 kroner (75 000)
  • Gamle Drammensvei, etablering av fartshumper: 72 000 kroner (90 000)
  • Humleveien, etablering av fartshumper: 80 000 kroner (100 000)
  • Nadderudveien, fortau: 500 000 kroner (500 000)
  • Nadderudveien, gangfelt: 200 000 kroner (80 000, her kommer gatelys i tillegg til gangfelt)
  • Brynsveien, fortau: 950 000 kroner (950 000)