Bærum har fått andreplassen på NHOs Kommune-NM i 2020 og rykker dermed opp en plass fra 2019.

– Vi er opptatt av å ha et tett og godt samarbeid med næringslivet, og derfor er denne kåringen svært inspirerende, sier ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog.

NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. Kommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker.

– Bærum er en veldrevet kommune med tjenester som preges av høy kvalitet. Vi har landets beste skoleresultater, gode omsorgstjenester og et bredt idretts-, kultur- og fritidstilbud. Det er faktorer som er viktig for næringslivet og gjør oss til en attraktiv kommune, slår ordføreren fast.

Kunnskapskommunen Bærum

- Kommunens samarbeid med tunge forskningsmiljøer, blant annet NTNU, er viktig for å møte morgendagens utfordringer. Vi skal bidra til å styrke samspillet mellom akademia og næringslivet for å utvikle nye teknologier og løsninger - og fremtidens arbeidsplasser, sier Krog. – Vi må ikke hvile på laurbærene, men bidra til utvikling av ny kompetanse, teknologier, talenter og fremtidens næringsliv i vår kommune.

Bærum er under ombygging

– Fornebu, Sandvika og Bekkestua er under utvikling – og vi skaper attraktive boområder for fremtidens bæringer og for bedrifter som ønsker å etablere seg. Vi nærmer oss realisering av ny E18 og arbeidene på Fornebubanen er i gang, begge deler vil styrke oss ytterligere som næringskommune, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Strategisk næringsplan for Bærum kommune