15 000 nettbrett er nå i bruk hos elever og ansatte i bærumsskolen.

 Forrige uke startet opplæringen av ansatte i voksenopplæringen, Evje skole, innføringsklassen, Belset- og Gommerud skole , Hauger og Bryn,- og Hammerbakken skole i pedagogisk bruk av nettbrett. Denne uken får elevene utdelt sine nettbrett. Utrullingen nå i januar utgjør pulje fire. 

Totalt er det nå mer enn 15 000 nettbrett i bruk hos elever og lærere/ansatte i bærumsskolen.

Nytt i satsingen er at også helsesøstrene i bærumsskolen får den samme opplæringen, slik at de på best mulig måte kan nå frem med sin viktige oppgave til våre elever.