Vedtaket om 12 timer gratis SFO utvides til 2. trinn.

Høsten 2022 innførte regjeringen ordning om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. 1. august 2023 blir ordningen utvidet, og gjelder nå også for elever på 2. trinn.

Skolefritidsordningen - foreldrebetaling for 1. og 2. klassinger

Tabellen under viser foreldrebetaling for 1.klassinger fra høsten 2023.

Foreldrebetaling fra 1. august 2023
antall dager i uken pris pr måned
2 dager per uke 0
3 dager per uke 330,-
4 dager per uke 990,-
5 dager per uke 1 660,- 

Les mer på regjeringens nettside.