Foreløpige eksamensresultater for 10. klasse i Bærum kommune er positive. I basisfagene matte og norsk hovedmål har elevene bedre resultat enn i fjor.

–  Jeg vil gratulere elever og lærere med flotte resultater, sier Anne Lene W. Hojem, hovedutvalgsleder barn og unge.

– Resultatene viser godt arbeid av både elever og lærere. Vi går frem i to fag og holder gode stabile resultater i engelsk. Bare i sidemål ser vi en liten tilbakegang, sier Hojem

– De samlede eksamensresultatene fra de tre siste år er interessant for kommunen vår. Samtidig er vi bevisst på at eksamenskarakterer varierer fra år til år uten at det nødvendigvis vil reflektere på elevenes samlede prestasjon, sier Siv Herikstad, skolesjef.

Selv om alle avgangselever på ungdomsskolen kommer opp i skriftlig og muntlig eksamen, er det et tilfeldig utvalg av elever som kommer opp til eksamen i de ulike fagene.

– Vi legger derfor større vekt på grunnskolepoeng enn eksamensresultater som styringsverktøy for skolene. Dette fordi det blir mulig å, blant annet, analysere resultat i alle fag og karakter i basisfag, sier Herikstad.

– Naturlig nok ønsker vi at alle av elever oppnår best mulig resultater ut fra det utgangspunktet de har. Samtidig handler det om mye mer enn eksamensresultater og karakterer, vi har som mål å utdanne hele mennesker, sier Susanne Kaaløy, seksjonsleder for ungdomstrinnet i Bærum kommune.

– Vi er oppmerksomme på resultat på ungdomsskolen og lærerressurser, i det vi siste år har hatt en vridning av ressurser fra de eldste til de yngste elevene i tråd med nasjonale føringer, sier Herikstad.

– Resultatene fra 10. klassingene i Bærum kommune ligger ikke bare høyere enn gjennomsnittet i Akershus fylkeskommune, men også høyere enn de positive resultater som er kommet fra Oslo, sier Herikstad.  

Foreløpige eksamensresultater for Bærum:

  Engelsk Matematikk Norsk hovedmål Norsk sidemål
2015 4,1 3,6 3,7 3,6
2016 4,1 3,8 3,8 3,7
2017 4,1 3,9 3,9 3,5