Fredag 11. november feiret Samarbeidsrådet for brukerråd i Bærum kommune (SAR) 10 år med arbeid for økt brukermedvirkning og kompetanse for kommunens innbyggere med utviklingshemming.

I 2006 gjennomførte kommunen konferansen «Jeg bestemmer i mitt liv – hva kan vi bestemme sammen?» og i prosessen ble behovet for en felles møteplass tydelig. Dette ble startskuddet for SAR, og slagordet for rådet ble «Sammen er vi sterke». Nå kunne mange små råd jobbe sammen med en sterkere stemme.

I dag er det brukerråd fra områdene hjem, arbeid og fritid som møte fire ganger i året, i tillegg til en sommeravslutning med grilling på Emma kafé. 

Et stort fellesprosjekt SAR jobbet med var Mobbekonferansen våren 2016. Valg av temaet til konferansen var et resultat av arbeid i brukerrådene for hjem og arbeid. Andre saker rådet har gitt sine innspill på er Omsorgsmeldingen og saken om gjengs husleie. Rådet tar tak i ulike saker på den politiske dagsorden som angår brukergruppen i tillegg til saker som gruppen er opptatt av, som ferieturer, kommunal bilkjøring og mediesaker.

På 10 årsjubileet takket Kari Seljelid for innsatsen på vegne av det politiske system. Marit Holm og Ann Helene Lidseth fra Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne inviterte til fremtidig samarbeidet.