Bærum kommune og andre Akershuskommuner får midler til å videreutvikle byområder.

Bærum, Ski, Skedsmo og Ullensaker kommuner får 1 million kroner til byutvikling. Pengene går til et bystrategiprogram for Sandvika, Ski, Lillestrøm og Jessheim. Byene er definert som regionale byer i Akershus.

– Med disse midlene kan vi fortsette det gode arbeidet med å videreutvikle Sandvika som en regional by og sikre samordnet areal- og transportutvikling. Byene rundt Oslo har mye å lære av hverandre og vi ser frem til å jobbe sammen i et felles prosjekt, sier Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn.

Akershuskommunene Bærum, Skedsmo, Lørenskog, Ullensaker, Oppegård, Ski og Ås får til sammen cirka 4,1 millioner kroner til fem prosjekter.

Tilskuddsmidlene er rettet mot de største byområdene med den sterkeste veksten. Det er vektlagt at prosjektene også bidrar til å utløse tiltak i kommunene rundt de største byene.

Regjeringen bevilger til sammen over 15 millioner kroner til byutviklingsprosjekter i de fire store byområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 2017.