Dette er en stor dag! Jeg vil takke alle innbyggere, hver og en av dere, for innsatsen som har gjort at vi nå kan gjenåpne Bærum. I dag går mine tanker særlig til arbeids- og næringslivet, og ikke minst kulturlivet.

Bærums innbyggere har stått sammen, det har vært svært tøft for mange. Barn og unge er blant dem som fortjener en stor takk. Det vi har lært gjennom pandemien, må vi ta med oss videre. Men i dag skal vi glede oss over den store gjenåpningsdagen – gratulerer!

- ordfører Lisbeth Hammer Krog